WDROŻENIE E-USŁUG W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 2 454 892,57 ZŁ

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy e-usług skierowanych do studentów i środowiska akademickiego, a także do instytucji publicznych i przedsiębiorców. Platforma będzie wykorzystywała technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi procesów związanych z edukacją w celu podniesienia dostępności oraz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia w regionie.Plakat WDROŻENIE E-USŁUG W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Link: http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane-pliki/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

 • e-wnioski (socjalne, związane z procesem edukacji) i e-odwołania studenta

  Usługa umożliwi studentom składanie wniosków w formie elektronicznej. Każdy student uczelni będzie miał możliwość składania wniosku zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów na uczelni. Wypełnione formularze elektroniczne wraz z załączonymi dokumentami, trafią do właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni w celu ich rozpatrzenia. Na każdym etapie złożonego wniosku, student ma możliwość podglądu statusu swojego dokumentu. Po rozpatrzeniu wniosku pozytywnie lub negatywnie, student otrzymuję informację drogą mailową z informacją nt. swojego wniosku.

 • e-kontakt

  Usługa pozwoli na wykorzystanie kalendarzy pracowników do komunikowania studentom terminów konsultacji dydaktycznych. Dostęp zdalny do kalendarza/harmonogramu konsultacji dla pracownika dydaktycznego pozwoli na wprowadzanie w nim zmian z dowolnej lokalizacji.

 • e-repozytorium

  Udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej np.: materiałów z wykładów, prezentacji, nagrań wykładów, wyników badań itp. dla wszystkich lub wybranej grupy docelowej (np. dla konkretnego rocznika czy konkretnej grupy ćwiczeniowej).

 • e-lista obecności

  E-lista obecności będzie obejmować rejestrowanie obecności studentów na zajęciach dydaktycznych. Prowadzący zajęcia będzie wyposażony w komputer, przy którym będzie zainstalowany czytnik kart. Wykładowca na podstawie danych zaimportowanych do sytemu w postaci e-listy obecności z systemu dziekanatowego będzie tworzył listę obecności przypisaną do zajęć, które aktualnie prowadzi.

 • e-wykłady

  Usługa zapewni przeprowadzanie wideokonferencji i rejestracji wykładów, które w ramach platformy mogą być udostępnianie studentom oraz innym zainteresowanym podmiotom (instytucje, osoby fizyczne). Do realizacji e-usługi zaplanowano specjalne sale wyposażone w sprzęt AV.

 • e-antyplagiat

  System antyplagiatowy, zapewni kompleksową obsługę procedury antyplagiatowej w uczelniach - od momentu złożenia pracy przez studenta, poprzez jej weryfikację, aż do momentu dostarczenia pracy do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

 • e-praktyki, e-staże

  Usługa będzie polegać na obsłudze kontaktu student–ABK–potencjalny pracodawca. Studenci umieszczać będą CV na swoim profilu w bazie Internetowego Biura Karier. Życiorysy będą udostępniane przedstawicielom firm poszukujących praktykantów, stażystów, wolontariuszy lub pracowników. Potencjalni pracodawcy po zaakceptowaniu przez uczelnię i zarejestrowaniu w systemie będą mogli wyszukiwać i przeglądać CV studentów zgodnie ze swoimi preferencjami i stosując własne kryteria doboru kandydatów. System pozwoli również na wielokanałową prezentację pracodawców i ich ofert zatrudnienia wśród studentów

 • e-konsultacje i szkolenia

  Usługa będzie pozwalała na zapisy na konsultacje i szkolenia. Osoby posiadające konto w serwisie będą mogły zapisać się na szkolenie lub konsultacje w trybie online. Szkolenia będą automatycznie profilowane zgodnie ze zdefiniowanym kontem użytkownika.

Społeczna Akademia Nauk

Miejsce realizacji

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

Biuro projektu

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Kontakt

e-mail: rfigura@san.edu.pl